Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach - Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 r. – kwiecień 2019 r.

Podczas Podprogramu 2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objął wsparciem żywnościowym 462 osoby z terenu naszej gminy przekazując im 21,47834 ton żywności.

Każda z osób otrzymała w paczkach żywnościowych produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową,  szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Liczba przekazanych paczek żywnościowych wyniosła 1553 szt.

W ramach Podprogramu 2018 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono edukacyjne warsztaty żywieniowe, które miały na celu przybliżenie idei prawidłowego żywienia oraz wartości płynących z poszczególnych produktów spożywczych.

Serdeczne podziękowania składamy osobom korzystającym z Pomocy Żywnościowej szczególnie zaangażowanym w pomoc przy rozładunku żywności.

 

                                                                        Dyrektor i Pracownicy MGOPS Dobczyce

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów – informujemy, że w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2019 r.   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie czynny w godzinach od 7.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Kolejne dwie grupy zakończyły szkolenia w ramach Projektu "Małopolski e-Senior". 11 czerwca seniorzy z gminy Dobczyce po piętnastu spotkaniach otrzymali dyplomy – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz tablety, na których pracowali podczas zajęć. Gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy Wszystkiego Dobrego.

Szkolenia na tabletach odbywały się  od listopada 2018 roku do czerwca 2019 . W ramach Projektu „Małopolski e-Senior” przeszkolonych zostało czterdzieści osób . Każda grupa wzięła udział w piętnastu spotkaniach, uczestnicy otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Uczestnicy spotkań są bardzo zadowoleni z udziału w szkoleniu i z niecierpliwością czekają na kolejne projekty mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych , które pozwolą im doskonalić nabyte umiejętności oraz  zdobywać nowe. W rekrutację oraz stronę organizacyjną projektu włączył się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

 

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie 500+ będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r.-  za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. można złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach – ul.  Rynek 22a, oraz listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 Dobczyce, dnia 10.06.2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,