W Wielki Piątek (19 kwietnia) pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz Ośrodka Pomocy Społecznej pracują do godz. 11:30.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania 1080 kg żywności w czasie Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Szczególne podziękowania dla młodzieży z „Klubu Ośmiu” i Wolontariatu „Lolek" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach wraz z nauczycielami opiekującymi się wolontariuszami w czasie zbiórki oraz z "Klubu Wolontariackiego" Zespołu Szkół im. ks.Józefa Tischnera w Dobczycach. Dziękujemy Kierownictwu sklepów: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz supermarketu „Biedronka”, za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki a także każdemu z Państwa, którzy ofiarowali produkty żywnościowe. Wielkanocne paczki otrzyma 70 rodzin. Każdy gest wielkoduszności ma znaczenie.

                                                 Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące do wypłaty na 29 kwietnia 2019r. będą wypłacane w dniu 18.04.2019r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 6 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”,

-  Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego EXCEL dla 1 uczestnika projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”.


Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych
i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych ( tzn. na wykonanie jednego rodzaju szkolenia)

 

W piątek i sobotę 5-6 kwietnia wolontariusze - młodzież z „Klubu Ośmiu” i "Wolontariatu Lolek" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, oraz z "Klubu Wolontariackiego" Zespołu Szkół im. ks.Józefa Tischnera w Dobczycach będzie dyżurować przy oznakowanych koszach na terenie sklepów: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz supermarketu „Biedronka”. Wolontariusze będą informowali o akcji, przekazywali ulotki, odbierali żywność, a następnie pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przetransportują, zliczą ilość zebranej żywności i przygotują paczki dla osób oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej z lokalnej społeczności. Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie jeszcze przed świętami.
        Każdy klient wymienionych sklepów będzie mógł przekazać wolontariuszom produkty spożywcze, którymi chce podzielić się z osobami najuboższymi. Produkty rekomendowane to: olej, konserwy mięsne i warzywne, mąka, cukier, olej, bakalie, czy słodycze. Nie trzeba dużych pieniędzy, tylko serca i chęci.
        Według danych Banku Żywności, w Polsce ponad 1,6 miliona osób, żyjąc w skrajnym ubóstwie, na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Jeszcze więcej osób mimo stałego zatrudnienia, nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia na co dzień. Podstawowa pomoc żywnościowa pozwala na godne życie i ułatwia potrzebującym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Możemy się do tego przyczynić biorąc udział w zbiórce żywności. Wielkanocna Zbiórka Żywności w tym roku odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia. Na terenie naszej gminy współorganizatorem zbiórki jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
       W skali ogólnopolskiej akcja organizowana jest przez 24 Banki Żywności, w ponad 400 miastach Polski. Pomóc może każdy.