Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko pedagoga realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie integracji sensorycznej dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami): 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są z założenia w domu klienta, jednakże z uwagi na specyfikę terapii możliwe jest realizowanie w gabinecie integracji sensorycznej.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 21.05.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pedagoga - terapeuty integracji sensorycznej”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

 

Już kolejny raz przedsiębiorcy z Gminy Dobczyce, w tym szczególnym, świątecznym czasie pamiętali o osobach starszych, samotnych i rodzinach w trudnej sytuacji. Życzenia wielkanocne wraz z paczkami żywnościowymi zostały przekazane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Serdeczne podziękowania za wspaniałą inicjatywę kierujemy do lokalnych przedsiębiorców: P.H.U „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o., Piekarni „Dom Chleba” oraz Piekarni „Złoty Kłos”, a także Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W tym czasie, gest dzielenia się z innymi ma wielką wartość - wartość niematerialną, jak często wyrażają to obdarowywani, najistotniejsze jest to, że ktoś o nich pamięta.

 

Informujemy, że w Wielki Piątek (7. kwietnia 2023 r.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach czynny będzie do godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, (do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej ,,Pzp”)

  1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach,

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 44h, 12 3731100,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">mgops@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy: Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania,

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 01 maja 2018 r., zarządzenie nr 2/2018.

Ogłoszenie zgodnie z kodami CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla nie mniej niż 20 mieszkańców Gminy Dobczyce, przez okres 14 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, skierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.