Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, informuje że kompletne wnioski w sprawie stypendium socjalnego będzie można składać w dniach 01-15 września 2016 r. w siedzibie Ośrodka. Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w tut. Ośrodku oraz pod numerem telefonu: 12 37 21 712.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wypłacane będą stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.

Kartka Wielkanocna o treści Wesołego Alleluja

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu szczere życzenia spokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

 

Dyrektor i pracownicy MGOPS w Dobczycach

Informujemy, że w dniu 25 marca 2016 r. (Wielki Piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie nieczynny.