Sprawozdania finansowe za 2021 rok znajdują sie na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce

Pełna treść raportu o stanie zapewnienia dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki".

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: 1/2017
Nazwa: Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
z dnia: 16 stycznia 2017 r.
Organ stanowiący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
Przechowuje: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
obowiązuje od: 16 stycznia 2017 r.
zmieniony dnia: 16 stycznia 2017 r.
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniższy załącznik

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: LII/382/14
Nazwa: Uchwała nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
z dnia: 20 marca 2014 r.
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniższe załączniki
Organ stanowiący: Rada Miejska w Dobczycach
Przechowuje: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
ustanowiony dnia: 20 marca 2014 r.
obowiązuje od: 20 marca 2014 r.
zmieniony dnia: 29 grudnia 2016 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 100

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /mgopsdobczyce/mgops
NIP: 6811805551
REGON: 356297145

 

Świadczenia rodzinne,

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 110

 

Fundusz alimentacyjny

ul. Jagiellońska 44h,
32-410 Dobczyce
Telefon: +48 12 37 31 111

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7.30 - 14.00

 

Formularz kontaktowy

 

Kontakt z pracownikami

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach jest samodzielną, gminną jednostką organizacyjną powołaną uchwałą Nr V/33/90 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 sierpnia 1990 r. do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje również zadania zlecone Gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z odrębnych ustaw.

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

  • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą o pomocy społecznej;
  • praca socjalna;
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

Pozostałe zadania, w tym zadania własne Gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej określone są w statucie Ośrodka.