W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Sprawozdania finansowe za 2021 rok znajdują sie na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce

[DATA] Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok [ROK]. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe z realizacji w roku 2014 roku projektu Aktywni i Twórczy.