Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że  kompletne wnioski w sprawie  stypendium socjalnego będzie można składać w dniach od 01.09.2017 do 15.09.2017 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: 12/3721712.