Na podstawie Aneksu Nr 2/2021 do Umowy nr 1/2021 z 14 stycznia 2021 roku, decyzją Wojewody Małopolskiego, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie przez Gminę Dobczyce, zwiększona została kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021, i obecnie wynosi 256 000 zł.

Planowany koszt realizacji programu w Gminie Dobczyce, w 2021 r. wynosi 390 000 zł.