Świąteczna atmosfera, kolędy, pastorałki i życzenia towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół w Dobczycach. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z młodzieżą Zespołu Szkół w Dobczycach zaprosili jak co roku grupę ponad 80-ciu osób. W spotkaniu wzięły udział osoby starsze, samotne oraz niepełnosprawne z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy wraz z Panem Burmistrzem, ksiądz Katecheta, przedstawiciele szkoły oraz ośrodka pomocy społecznej.

Uroczystość uatrakcyjniły występy zespołu muzycznego Werdebusy. Poczęstunek wigilijny został przyrządzony przez uczniów Technikum Gastronomicznego w Dobczycach.

Wieczór przebiegał w miłej atmosferze. Były życzenia, wspólne kolędowanie. Widać było wyraźną radość i wzruszenie uczestników. Niektórzy cały rok czekali na spędzenie tych wspólnych chwil razem.

Goście żegnali się z nadzieją, że ponownie spotkają się za rok.