Od października 2017r., w związku z nowym okresem zasiłkowym, zmianie uległ termin wypłaty świadczeń wychowawczych (w ramach Programu Rodzina 500 plus) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 28-go, każdego miesiąca. Natomiast świadczenia rodzinne  w październiku 2017r. zostaną wypłacone 30 października, a od listopada, czyli od nowego okresu zasiłkowego, będą wypłacane również 28-go każdego miesiąca.

W przypadku, gdy 28-my dzień miesiąca przypada w sobotę, wypłata świadczeń nastąpi w piątek, natomiast jeżeli 28-my dzień miesiąca przypada w niedzielę, świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.