1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia - dobry start.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach – Rynek 22a.

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na nowy okres świadczeniowy. W przypadku programu „Rodzina 500+” jest to okres – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku, w przypadku świadczeń rodzinnych od 1 listopada do 31 października, a w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października do 31 września. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi wnioskowane świadczenie. Warto też pamiętać, żeby nie przeoczyć terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Jak złożyć wniosek online?

Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.