Kolejne dwie grupy zakończyły szkolenia w ramach Projektu "Małopolski e-Senior". 11 czerwca seniorzy z gminy Dobczyce po piętnastu spotkaniach otrzymali dyplomy – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz tablety, na których pracowali podczas zajęć. Gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy Wszystkiego Dobrego.

Szkolenia na tabletach odbywały się  od listopada 2018 roku do czerwca 2019 . W ramach Projektu „Małopolski e-Senior” przeszkolonych zostało czterdzieści osób . Każda grupa wzięła udział w piętnastu spotkaniach, uczestnicy otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Uczestnicy spotkań są bardzo zadowoleni z udziału w szkoleniu i z niecierpliwością czekają na kolejne projekty mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych , które pozwolą im doskonalić nabyte umiejętności oraz  zdobywać nowe. W rekrutację oraz stronę organizacyjną projektu włączył się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.