INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY

 WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY PRZYJMOWANE  SĄ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – RYNEK 22A

 TEL. 12 3721 714, 12 3721 720