Od marzeń do rzeczywistości

           

            Specjalistyczny wózek inwalidzki "Observer" był marzeniem Pawła Raka. Teraz Paweł może pojechać gdzie chce, bez ograniczeń...

            Udało się zrealizować jego marzenie dzięki udziałowi wielu zaangażowanych osób.   Serdeczne podziękowania dla: wolontariuszy - uczniów z Gimnazjum i Zespołu Szkół w Dobczycach oraz ich opiekunów, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadnik, dla Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, dla Regionalnego Centrum Sportowo Oświatowego w Dobczycach, dla Komitetu Społecznego Przedszkola nr 1 w Dobczycach, który udzielił znaczącego wsparcia oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się choćby drobnym gestem.

            " To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące", ale Paweł otrzymał nie tylko wózek - o wiele więcej - poczucie, że inni są z nim.

                                                                          

                                                                           Dziękujemy

                                                                           Dyrektor i Pracownicy Miejsko Gminnego    

                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej

                               

Od października 2017r., w związku z nowym okresem zasiłkowym, zmianie uległ termin wypłaty świadczeń wychowawczych (w ramach Programu Rodzina 500 plus) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 28-go, każdego miesiąca. Natomiast świadczenia rodzinne  w październiku 2017r. zostaną wypłacone 30 października, a od listopada, czyli od nowego okresu zasiłkowego, będą wypłacane również 28-go każdego miesiąca.

W przypadku, gdy 28-my dzień miesiąca przypada w sobotę, wypłata świadczeń nastąpi w piątek, natomiast jeżeli 28-my dzień miesiąca przypada w niedzielę, świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.

Wnioski  można składać w terminie od 20 do 27 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

W zbiórce żywności "Podziel się dobrym posiłkiem" przeprowadzonej w dniach 29-30 września zebrano 646 kg żywności. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach oraz z Zespołu Szkół im.ks.prof. Tischnera w Dobczycach, którzy ofiarnie zbierali żywność w 7 sklepach na terenie naszej Gminy, tj.: w Supermarkecie „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesach Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka żywności była możliwa dzięki uprzejmości kierownictwa sklepów, zaangażowaniu nauczycieli prowadzących wolontariat:  "Klub Ośmiu", "Wolontariat", udziale Harcerzy oraz ofiarności mieszkańców naszej Gminy. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, który był wraz z Bankiem Żywności współorganizatorem zbiórki przekaże żywność 50 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dziękujemy!

 

 

Jak pokazują dane z 2016 r. roku w zbiórkach żywności na terenie Polski udało się zebrać 92 700 000 kg żywności, o wartości 224 000 000 zł, a pomoc dotarła do 1 800 000 potrzebujących. Na terenie naszej gminy zbiórka organizowana jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie a uczestniczy w niej siedem sklepów: sieć sklepów Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, sieć sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice oraz Supermarket „Biedronka”. Zebrana dzięki zaangażowaniu wolontariuszy - uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, oraz Zespołu Szkół w Dobczycach i Harcerzy żywność przekazywana jest rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, starszym, samotnie wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym. Cieszymy się, ze wraz z Państwem możemy brać udział w tak szczytnych działaniach i serdecznie zapraszamy do udziału w Zbiórce Żywności, "Podziel się dobrym posiłkiem", która odbywać się będzie w dniach 29-30 września 2017 r.