W dniu 24 lutego 2016r. został uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Dobczyce na lata 2016 -2018. Celem programu jest udzielenie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych aby mogły stworzyć najbardziej optymalne warunki do rozwoju dziecka.

W państwach UE już od ponad 20 lat, a w Polsce od 2003 roku 22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami, policją oraz organizacjami pozarządowymi organizuje już po raz trzynasty od 22 do 27 lutego "Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem".

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty.

Szczegółowe wymagania oraz zakres wykonywanej pracy znajdują się w załączonym pliku.

 

Załącznik:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2015.

Świąteczna atmosfera, kolędy, pastorałki i życzenia towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół w Dobczycach. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z młodzieżą Zespołu Szkół w Dobczycach zaprosili jak co roku grupę ponad 80-ciu osób. W spotkaniu wzięły udział osoby starsze, samotne oraz niepełnosprawne z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy wraz z Panem Burmistrzem, ksiądz Katecheta, przedstawiciele szkoły oraz ośrodka pomocy społecznej.