Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych wybrane zostały:

  1. Pani Jolanta Łętocha, zamieszkała w Brzączowicach.
  2. Pani Ewelina Czyżycka, zamieszkała w Lipniku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące za marzec 2016 r., a przypadające do wypłaty na dni: 29.03.2016 r. oraz 30.03.2016 r. będą wypłacane od dnia 23.03.2016 r.

Logo świątecznej zbiórki żywności

Drodzy Ofiarodawcy, Wolontariusze, Nauczyciele zaangażowani w organizację zbiórki żywności, Kierownictwo sklepów!

Dziękujemy za włączenie się w akcję, szczególnie wolontariuszom, bez których wsparcia zbiórka nie byłaby możliwa. W zbiórce udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół im. ks.Józefa Tischnera w Dobczycach, „Klubu Ośmiu” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. W sklepach: Supermarket „Jan”- ul. Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka” zebrane zostało 577 kg żywności. Przekazana ona zostanie 50 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat.
Dziękujemy, że możemy w tym wspólnie uczestniczyć.

 

Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Logo świątecznej zbiórki żywności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 11-13 marca 2016 r. w sklepach Supermarket „Jan"- ul. Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów "Delikatesy Centrum"- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka". Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Celem akcji jest zebranie żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy.

W dniu 24 lutego 2016r. został uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Dobczyce na lata 2016 -2018. Celem programu jest udzielenie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych aby mogły stworzyć najbardziej optymalne warunki do rozwoju dziecka.