Realizacja projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” w roku 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  weszła w końcową fazę. W projekcie wzięło udział 22 uczestników. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każda z osób miała możliwość wyboru kilku form wsparcia, tych których najbardziej potrzebowała i które zostały potwierdzone diagnozą doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego: 9 uczestników odbywało zajęcia komputerowe z zakresu kursu ECDL, 9 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, 3 uczestników podjęło od września staże w różnych instytucjach, 9 uczestników podjęło kursy zawodowe w zakresie: prawo jazdy kat. C/C+E, kurs masażu, kurs koparko-ładowarki, kurs obsługi wózka widłowego, kurs kosmetologii, kurs florystyczny, kurs spawania metodą MIG. Osoby, które były kierowane na specjalistyczne kursy odbyły badania lekarskie i psychotechniczne. W okresie trwania zajęć aktywizujących uczestnicy projektu zostali objęci pomocą finansową, a uczestnicy skierowani na staż otrzymują stypendia stażowe. W projekcie uczestniczą również osoby niepełnosprawne, które miały możliwość otrzymania wsparcia w postaci kursów zawodowych i zajęć rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu w roku 2017 dobiega końca, jednak w roku 2018 projekt będzie kontynuowany. Nabór do projektu jest zaplanowany w okresie styczeń-marzec 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby niepełnosprawne, do uczestnictwa w projekcie.  

Dokładnych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.