Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z upośledzeniem umysłowym, epilepsją i upośledzeniem narządu ruchu. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2006r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późniejszymi z mianami ):

  1. osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,
  2. doświadczenie zawodowe: osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 24.03.2016 r.