Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych wybrane zostały:

  1. Pani Jolanta Łętocha, zamieszkała w Brzączowicach.
  2. Pani Ewelina Czyżycka, zamieszkała w Lipniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Obydwie kandydatki spełniły wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, tj. posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, staż pracy w administracji samorządowej, doświadczenie w obsłudze klienta oraz dobrą znajomość obsługi programów komputerowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się znajomością przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Wybrane osoby cechuje wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz predyspozycje do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.