Dlaczego warto skorzystać?

 • Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość uzyskania wsparcia, które umożliwi poprawę jakości opieki domowej sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi,
 • Możesz wybrać interesujące Cię szkolenie oraz profesjonalne doradztwa pielęgniarki, rehabilitanta czy psychologa – dokładnie takie jakie jest Ci w tej chwili potrzebne,
 • W ramach projektu będziesz mógł nauczyć się jak w łatwy sposób poszukiwać niezbędnych informacji w Internecie – nasz trener IT nauczy Cię jak w prosty i przystępny sposób poszukiwać informacji niezbędnych w opiece,
 • Pomożemy Ci profesjonalnie przygotować się do opieki nad osobom wymagającą wsparcia w taki sposób aby codzienna pielęgnacja nie stanowiła już dla Ciebie trudności,
 • Otrzymasz wsparcie osobistego menadżera opieki,
 • Jeżeli wyrazisz potrzebę spotkania z psychologiem, rehabilitantem, fizjoterapeutą ,– zorganizujemy to dla Ciebie,
 • Możesz skorzystać bezpłatnie z 14 dniowej opieki odciążeniowej, w miejscu zamieszkania pacjenta, tak abyś i Ty mógł odpocząć,
 • Jeśli potrzebujesz sprzętu medycznego, będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z naszej wypożyczalni oraz uzyskać informacje jak poprawnie korzystać z urządzeń

Zgłoś się do Nas jeżeli:

 • Jesteś opiekunem nieformalnym lub osobą niesamodzielną
 • Jesteś mieszkańcem pow. myślenickiego
 • Jesteś osobą z niepełnosprawnościami
 • Jesteś w trudnej sytuacji finansowej
 • Zamieszkujesz obszary rewitalizowane

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane od 21 grudnia 2020 r. osobiście, mejlowo lub telefonicznie.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać osobiście: w Biurze Projektu pod adresem 32-412 Wiśniowa 449 w godzinach 9:00 do 16:00 od Poniedziałku do Piątku lub pod numerem telefonu 691 444 994

Projekt pn. „Centrum PLUS - Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych na terenie pow. myślenickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu RPMP.09.02.03-12-0460/19

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dobczyce przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Okres realizacji: 04-01-2021 r. do 30-06-2023 r.
Projekt zakłada uczestnictwo 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. W roku 2021 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2021 trwa do 31 marca 2021 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 4 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie czynny do godziny 13:00.