W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Sprawozdania finansowe za 2021 rok znajdują sie na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce

Karta informacyjna dokumentu

Karta informacyjna dokumentu

[DATA] Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok [ROK]. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe z realizacji w roku 2014 roku projektu Aktywni i Twórczy.