[DATA] Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok [ROK]. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie na dzień [DATA] oraz informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.