Informujemy, że w Wielki Piątek (7. kwietnia 2023 r.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach czynny będzie do godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, (do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej ,,Pzp”)

  1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach,

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 44h, 12 3731100,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">mgops@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy: Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania,

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 01 maja 2018 r., zarządzenie nr 2/2018.

Ogłoszenie zgodnie z kodami CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla nie mniej niż 20 mieszkańców Gminy Dobczyce, przez okres 14 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, skierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Szczególne podziękowania za włączenie się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności dla  wolontariuszy – uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr I w Dobczycach, „Wolontariatu Lolek” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach,  "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce oraz dla kierownictwa sklepów: Supermarket „Jan”, ”Delikatesy Centrum” za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i Straży Pożarnej w Brzączowicach za pomoc przy zwiezieniu zebranej żywności. Pracownicy socjalni naszego ośrodka przygotują paczki świąteczne, które pozwolą przynieść coś więcej niż tylko żywność, bo choć trochę nadziei rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zebrano 835 kg żywności. Serdecznie dziękujemy!!! „Prawdziwą miarą człowieka jest to, jak traktuje kogoś, kto nie może mu się w żaden sposób odwdzięczyć.”– Ann Landers

                                                                              Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach                                              

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana jest przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.
Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.
Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.
Rozpoczęta kampania, jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.
Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.
Szczegółowe informacje na temat kampanii społecznej znajdują się na stronie internetowej: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

Zbiórki Żywności to akcje społeczne, które współorganizujemy od wielu lat we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Ich ideą jest bezpłatne przekazywanie na rzecz osób najbardziej potrzebujących trwałej, pełnowartościowej żywności o długim terminie przydatności. Jest to możliwe dzięki pracy wolontariuszy – uczniów ze Szkoły Podstawowej nr I w Dobczycach, „Wolontariatu Lolek” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach,  "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce, którzy zachęcą Państwa w poszczególnych sklepach do zakupu produktów żywnościowych i przekazania ich do oznaczonych koszy. Sklepy biorące udział to: Supermarket „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice. Dzięki zbiórkom żywności wszyscy przypominamy sobie o problemie ubóstwa i niedożywienia, które wydają się być nieobecne w dzisiejszych czasach, jednakże istnieją wokół nas. Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka. Serdecznie zachęcamy.

                                                                              Dyrektor i pracownicy Miejsko Gminnego  
                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach